ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٩٨. یارستان خەراب
یارستان خەراب...
دونیا نەمەندەن وەقتەن بۆ خەراب
وە حوکم بێچوون پادشای وەهەاب
مەئموور ئامادەن وە تەعجیل و تاب
حورمەت قەلیلەن چە دۆست و ئەحباب
مەردان چەنی زەن بییەن وە ئەرباب
ئیسلامان مەراق عارەق و شەراب
لە ئەفعال بەد ناکەن ئیجتیناب
بۆ فسق و فجوور تێژن چون تیزاب
بەڵێ چە ئاخر نابن کامیاب
جاهیلان مەراق تەمورە و ڕوباب
عاقڵان مەدفون فی تحت التراب
شەبان تا بە ڕۆژ هیچ نەدارۆم خاب
چە قەهر میللەت جەرگم بی خوناب
بەنی بەشەرمان گشت بییەن کەزاب
قوم ساختە چی جاهیل و شەباب
لە ماڵی حەرام نەکەن ئیکتیساب
بۆ جیفەی دونیا ئەکەن ئیرتیکاب
ناقس مەڵڵایان ئەخوێنن کیتاب
لە ڕۆژ مەحشەر چێش مەدان جەراب
مەگەر چە ئاخر دڵ گێرۆ حوباب
نێکان خەڵاس بۆ بەدان دڵ کەباب
مەرد حەق نەیجا نمەبۆ سیراب
مەر زات بێچوون کەرۆ فتح الباب
ئاشنای ئەزەڵ بییەن وە ئەجناب
بێگانەی ئەبەد بییەن وە ئەحباب
قسەی حەق مەعلووم بە وێنەی ئافتاب
لازمەن قەیدش کەری وە شەتاب
بێ هوودەن نوقتەی ئەر خێر ئەر سەواب
فائیدە نەدارۆ پەی دۆست و ئەتراب
تەمام حەرامەن گشت ئەکل و شەراب
خەتام فراوان بێ حەد و حەساب
هیچ غافڵ مەودێ ئەی فیرقەی سەواب
چە نام بەهەشت حازرەن ئەکواب
هەر کەس پاک قەلب بۆ وەبێ ئیستیجواب
چە حەوز کەوسەر نۆش مەکەرۆ ئاب
هەزاران ئامان چون ئەفراسیاب
چەی دونیای فانی نەگوون بی غەرقاب
یە واتەی عەباس حیلمی الالقاب
گوفتارە لەزیز بە وێنەی خۆشاب

پەراوێز edit