ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٢١. فەقێ بێ عەلەف
فەقێ بێ عەلەف...
هیت نمەکەرۆ گاو وە بێ عەلەف
مەبۆ بکیانی پێشینەن سەلەف
گاو پیر بێ چایی، مەبۆنێ بەترەف
خەریکم چەنی نەفس ناخەڵەف
پەرێ ڕەزم جەنگ بییەن وە هەدەف
عەجەب ئاشووبەن شمشێر نەڕووی کەف
دەروێشان فیرار، بێزار بین لە دەف
هەردوولا حازر لەشکر سەفا سەف
مەڵڵای... یەکسەر بی کەنەف
تەمام ورگیریان حورمەت و شەرەف
چە تۆکڵ شامی مەکەران سەدەف
پەنامان وە زات پادشای نەجەف
کەفتەنم وەی جا هەم مع الاسف
مەبۆ فیرار کەم پەی قەریەی شەنەف
گشت ئیجبارییەن وەبێ موکەللەف
بێزارم چە دەست میللەت ئەجلەف
هیچ ئسووڵ نەزان شەخسان دەلەف
سەد حەیف نەی جاگە، ڕۆح کەردم تەلەف
مەحروومم چە بەزم ئەو بادەی قەرقەف
نامە بۆ فەقێ عەبدین

پەراوێز edit