ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
فەقێ بێ هۆشم...
جە کەردەوەی وێم خەیلێ بێ هۆشم
سەر سەری نادان مەست و مەدهۆشم
بێ شەوق وبێ زەوق دڵ بێ خرۆشم
گوایە نەی جاگە گەوهەر فرۆشم
جە واتەی خەراو پڕ بییەن گۆشم
مورید موخڵیس گشت سافی پۆشم
گا گاهێ مەحزوون گاهێ دڵ خۆشم
وجوودم بادار دایم نەخۆشم
ئاسیاوم بێ ئاو کاڵە بڕۆشم
جە نادانی وێم غایەت سەرخۆشم
بەڵێ جار جارێ دەروون وەجۆشم
فیرقەی نێک و بەد کریان درۆشم
غوڵام ئیخڵاس ئاغای شاڵ پۆشم
تەعنەی خاس و عام هەر هان نە دۆشم
مونتەزیر وە لوتف شاه سڕ پۆشم
کەشتی نەگەرداب بەندە نەتۆشم
جە ئەی خانەی کفر دایم هاملۆشم
بە وێنەی شاعیر حەسەن کەنۆشم
دائیما موحتاج پارە و قرۆشم
کۆتا خزمەتم تەمام ئاڵۆشم
زاڵم و غەددار جەردەی عەترۆشم

پەراوێز edit