ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١١٩. فەقێ ئسووڵەن
فەقێ ئوسووڵەن...
ڕوئیەی دینداری شەرت و ئوسووڵەن
قاپی هەق گوشاد دوعا مەقبووڵەن
مونکیران تابیع فیرقەی مەجهوولەن
نێکان چە تەوحید خودا مەشغووڵەن
شکستەی ئیقباڵ بەد و فسووڵەن
دار بید بێ بەر وە بێ حسووڵەن
پەرێ سوختەنی لایق مەشغووڵەن
ساڵێ دوانزدە ماه، چوار فسوولەن
گا پڕ گا خاڵی گا چە نزویلەن
ڕاگەی یار ڕاستەن وێنەی مەفتویلەن
کەچ شەرت خەجاڵەت شای شارەزوولەن
فیرقەی خاریجان وەبێ دخوولەن
خارج مەخرووجەن بە وێنەی غوولەن
فیتنە و فەسادی نەیجا مەبزوولەن
مەحرووم چە دیوان زەوجەلبەتوولەن
شەخسێ ئامادەن چە ئەستانبوولەن
دەستوور موکەڕڕەم قاتڵ مەقتوولەن
قیسم سابیران وەبێ عەجوولەن
چە مەیدان هەق ئەحسەن خیوولەن
بێ تاب و تاقەت بەندە مەعلوومەن
زومڕەیی مەعبوود شەخسێ مرسوولەن
یەک موئمینێ خاس جە دێی نەیجوولەن
تاعەتش قەریب حوسن و قەبوولەن
پەی ڕزق و ڕۆزی خالیق مەکفوولەن
دونیا درازەن بێ عورز و توولەن
جیفە پەرستان مەحرووم چە شوولەن
پەرێ نەجاسەت هەر چە عەدوولەن
سەراسەر مەخلووق یەکسەر مەحلوولەن
بەعزێ فاعیلەن، بەعزێ مەفعوولەن
بەعزێ ناقیلەن، بەعزێ مەنقوولەن
بەعزێ سائیلەن، بەعزێ مەسئوولەن
مەردمان حاسد نەجل و نجوولەن
فەقیران هالک شۆربای بقوولەن
بەعزێ ئینکارەن هەر چە نکوولەن
بەعزێ قایم دین دەروون مەفسوولەن
ساریقەلوەرەق مەشهوور زەغلوولەن
نەگبەتی تاڵع زاک و شەنشوولەن
من بعد چەند ڕۆژ زۆڕنا و دهۆڵەن
خەرمان کوتریان هایت گا هۆڵەن
مەڵڵا چون خرسەن چە بۆڵە بۆڵەن
پەرگەندەی شاران گشت کۆڵ وە کۆڵەن
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit