ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١١٨. فەقێ ئاڵۆشەن
فەقێ ئاڵۆشەن...
چەهار قوڕنەی جیهان تەمام ئاڵۆشەن
پەنامان وەزات شاه سیڕ پۆشەن
دەلیل حایرین هەر جە خرۆشەن
فیرقەی پاک طینەت دایم سەر خۆشەن
جە بادەی تهوور مەست مەی نۆشەن
سەردار یاران شای قرمز پۆشەن
موکەمەل تەیار سوپا و ئۆردووشەن
سەڕافان خاس گەوهەر فرۆشەن
گرۆی ئەهل هەق تەمام ژار نۆشەن
جە بەزم وەحدەت مەی نۆش مەی نۆشەن
پادشا و گەدا مەست و مەد نۆشەن
مونکیران مەئیووس بێ هۆش و گۆشەن
نەواچی مەڵڵا بسیار درۆشەن
گفتارم مەوزوون سافەن هەم خۆشەن
پەرێ نەزانان وێنەی پەڵۆشەن
ئاسیاو بێ ئاوان کاڵە بڕۆشەن
بەحر دەروونم کوورەی هەفت جۆشەن
دەماغ موعەممەر جە بادە نۆشەن
حاجی گیان یاران گشت جگەر گۆشەن
بەندە کەلب دڕ زات سافی پۆشەن
بۆ مام موحەممەد دەروێش عەلی

پەراوێز edit