ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
حاجی یاوانی...
مەعلووم بی چە لام تەمام یاوانی
سەرت وە قاپی کاوە ساوانی
دەروون پڕ جە شەوق وەبێ تاوانی
موخلیسی مەڵڵا نوور دوو چاوانی
شەرت بتوون یار ساحێب ئەمانی
جار جار پەرێمان بدەر بەیانی
هەر چە ئێوارە تا وە بەیانی
لاڵە بکەرە وە شای سوبحانی
نەجاتمان بدەر نەی دونیای فانی
داخڵمان کەرۆ وە جاویدانی
سڵامم هەنەن ئەی برای گیانی
مەحرەم ئەسرار ڕاز نیهانی
خەوەردار بوە هەتا مەتوانی
ئیغفاڵت نەکۆ فیرقەی بەدانی
ئەگەر بکووتات جە نام هەوانی
ڕاگەی هەق بگێر وە جسم و جانی
شەخر سواران ها جە جەولانی
مونتەزیر وە ئەمر یەک قوماندانی
حاجی گیان پەنەم بدەر مزگانی
ئومێدەوارین وە شای جیهانی
مەرحەمەت کەرۆ وەحاڵ یارانی
هەمیشە باچیم لاڵە و ئامانی
نەجات بین جە دەست حرس نەفسانی
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit