ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٠٨. حاجی یاوانی ٢
حاجی یاوانی...
دار پڕ مێوە تەمام یاوانی
ڕەهبەر موخڵیس نوور چاوانی
تۆم نیان نەجای برا و باوانی
یار وەفادار شەوق دیوانی
بێزار چە مونکیر شەڕ و داوانی
مونتەزیر وەلوتف حەیی سوبحانی
گیر وردەی گەرداب فیرقەی نزانی
شکاکان عوریان وەبێ ئیمانی
خەرمان مەکوتان بێ زاد و دانی
پیرە تەوەکل قەدیم گاوانی
هەر جە کەسابەت خۆراک و نانی
قەدری ئەی کەمتەر هیچ نمەزانی
فەقێ هونەرمەند تەمام ئازانی
ئەشهەدم بیلا مەرد مەیدانی
شێر زەبەر دەست مەرد گۆیانی
جە ڕای هەقیقەت تەمام جۆیانی
چون بەحر موحیط وەبێ پایانی
های چە موناجات سوبح و بەیانی
هام فەردت نییەن جەی دونیای فانی
پەی سەردی ساعەت دیدە گریانی
دەروون پڕ نە داخ جگەر بوریانی
مەشهوور ئافاق ڕووم و ئێرانی
سەد حەیف بێ قیمەت جە نام یارانی
دایم جە فیرقەی وەفادارانی
زەمیر چون بلوور وێنەی جارانی
هەراگێڵ یار سەر دیارانی
دایم جە شکار دەشت و سەحرانی
هەنی کافییەن وە چواردە تەمام
پانزەمین هەقەن باقی والسلام
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit