ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
حاجی یارانم...
کەلب کەمتەرین قاپی یارانم
نەمەدەن قووەت جار جارانم
وێڵ و سەرگەردان سەر دیارانم
گیر وەردەی گەرداب دەست غارانم
چەمەڕای ڕەحمەت یار و یارانم
خەیلێوەن موحتاج وە دیدارانم
چەمەڕای ئیمداد شاه سوارانم
یەکجار کەم بییەن نوور ئەبسارم
دەخیلەن حاجی بکەردێ چارم
تەعنەی مونکیران گران کەرد بارم
شادی وە میسقال غەم وە خەروارم
خاسیم نەکەردەن بەد بییەن کارم
ئێستا پەشیمان خەجاڵات بارم
یا رب العباد بشنەو هاوارم
پەی ڕاگەی غەڵەت نەکەی ئیجبارم
کۆتا خزمەتم وەبێ کردارم
کەلام تەفەڕوق دەروون چون ژارم
دەخیلەن تەبیب تەمام بیمارم
جەی سەردی ساعەت بکەر تیمارم
گورفتار وەدەست نەفسی بەدکارم
جامەی مەجازی بییەن وەزینهارم
پڕ شەوق و پڕ زەوق دەروون چون نارم
موستەحەق وە خاک مەردەی مەزارم
گا گاهێ بەد خوو وەبێ ئەتوارم
غوسسەی ئەی جیهان ڕێزنان دەمارم
گا گاهێ مەغروور ساحێب وەقارم
گفتارم هەزیان بە وێنەی مارم
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit