ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٠٥. حاجی گیانەکەم
حاجی گیانەکەم...
حاجی خۆش کەلام تۆنی گیانەکەم
موناجات خۆش وەر بەیانەکەم
قووەت بازووی پشت و شانەکەم
ساحێب شەوق و زەوق دڵ پەروانەکەم
وەبێ تۆ وێران بییەن یانەکەم
قووەت دەروون ئاب و نانەکەم
ڕەونەق مەجلیس جە ئاشیانەکەم
مسکین و فەقیر هەم مل پانەکەم
عاقڵ دەوران ڕووی ئەفسانەکەم
نەجای گشت کەسم تۆی باوانەکەم
سەڕاف سوخەن گەوهەر دانەکەم
خەوەردار ڕەزم ڕووی بەیانەکەم
خاڵیس و موخڵیس بێ بەهانەکەم
ئوستاد میعمار حەوش و خانەکەم
تەسلیم وەڕای هەق خۆش دووکانەکەم
شاسوار خاس، ڕووی مەیدانەکەم
مەرد موباریز ڕاست جەولانەکەم
قووەت دین و ڕای ئیمانەکەم
بێزار جە مونکیر ڕووی بێگانەکەم
مەست ڕۆی ئەلەست خۆش پەیمانەکەم
جفتیار و ئوستاد ڕاستە بانەکەم
موستەقیم ئەتوار حەیا بانەکەم
سەرخۆش و سەکران جە مەیخانەکەم
نەقاش نوورین تۆی بوتخانەکەم
هەورێشم ساف تاڵ کەتانەکەم
مەشغوڵ زیکر چە شەبانەکەم
ڕەهبەر ڕای ڕاست هەم شوانەکەم
نازدار و بێ عەیب ساحێب ڕانەکەم
دەخیلەن حاجی جای ئامانەکەم
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit