ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٠٤. حاجی گیان هیممەت
حاجی گیان هیممەت...
حاجی گیان توەنی بابۆی مام هیممەت
وە دایە و بابۆت هەزاران ڕەحمەت
تۆ پەروەردە کەرد وەسەد مەشەققەت
الحمد لله بزورگ بیت وە جەخت
نەجات بیت جە دەست عەزابانی سەخت
میهمان نوازی وە ناز و نیعمەت
ئەهل خزمەتی هەم ساحێب مروەت
ئی جیفەی دونیا نەدارۆ قیمەت
کێ ماڵ بەرد وە قەور بەغەیر جە زەحمەت
شرووتی یاران عیشقەن موحەبەت
وە فیرقەی بەدان سەد هەزار لەعنەت
شیرین زوبانی خۆشەن موەددەت
پەنامان وە زات شای شیرین شەوکەت
وەختەن بیاۆۆ وەدەستمان نۆبەت
خەڵاس بین جە دەست ڕەنج و صعوبەت
ڕەئیسی یاران زات شا... ت
یەکسەر فەقیران مەکەرۆ ئەیوەت
ئومێدم وەهەق ساف ببۆ سینەت
دەست و دڵ تەیار نەمانۆ کینەت
موستەجاب ببۆ دۆعای ئەی کۆیلەت
عەشقت زیاد بۆ گڕان بۆ شوولەت
خاوەنمان مەدۆ پەنامان مۆڵەت
عومرشان ئەفزوون ئەتفال و ڕۆڵەت
ئەر خەرمان ساف بۆ پاک مەبۆ هۆڵەت
ساحێب جێز مەدۆ ئوجرەت و تۆڵەت
دائیما مەڵڵا هەر هان چە هۆڵت
ئینشەڵڵا مەدان کراهی کۆڵت
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit