ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
٩٩. سەندت لە دەسم خودا هەرچی موڵکی منە
سەندت لە دەسم خودا هەچی موڵکی منە
دات بەو تەرەسەی کەوا نە پیاوە و نە ژنە
لەم گەردشی چەرخە تێگەییم ئەی بێ باک
شیر لێدەر و دەفزەنت وەکوو یەک لە کنە

پەراوێز edit