ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
٩٨. حەپس و عەزلی من لەسەر شانم ئەگەرچی برمەیە
حەپس و عەزلی من لەسەر شانم ئەگەرچی برمەیە
چونکە ئەمری ئێوە بوو پاڵتاوی شاڵی تورمەیە
گەردی ڕێت تاکەی لە بێخود مەنع ئەکەی ئەی ماهی میسر
چاوی ئەم یەعقووبە موحتاجی جەواهیر سورمەیە

پەراوێز edit