ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
٩٣. بێخود مەبە قەت تێکەڵی دنیایی دەنی
بێخود مەبە قەت تێکەڵی دنیایی دەنی
هەر ڕووت بە لە ئەلبیسە و قوماشی وەتەنی
بۆ خاکی وجوودی تۆ لەڕێی تەجریدا
ئیکسیرە نیگاهێکی ڕەسوولی مەدەنی

پەراوێز edit