ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
٩٢. بێخود لە خەوی غەفڵەت ئەگەر هەڵساوی
بێخود لە خەوی غەفڵەت ئەگەر هەڵساوی
ئەم پەندە بە گوێی دڵ ببیێ تا ماوی
وەک تەرکی تەماشایی ژنت کردوە هەتیو
مەڕوانە لیباسیشی ئەگەر تۆ پیاوی!

پەراوێز edit