ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
٩١. بێخود تاکەی خەریکی ئیشی قۆڕی
بێخود تاکەی خەریکی ئیشی قۆڕی
بۆ گرتنی ماسیی هەوا وەک تۆڕی
بۆ گۆڕی جیهان ئەگەر بە بەهرامیش بی
بەخوا قەسەم ئاخری ئەسیری گۆڕی

پەراوێز edit