ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
٩٠. بێخود بەسە بۆ وەفاتی ئەحمەد موختار
بێخود بەسە بۆ وەفاتی ئەحمەد موختار
ئەم میسرەعە، دەک خوای لێ بێ ڕازی
تەئریخی موجەوهەری ویداعی قازی:
تأریخی مجوهری وداعی قاضی

پەراوێز edit