ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
٨٩. بێخود ئەم شیعرەیە تەئریخی وەفاتی زاتێ
بێخود ئەم شیعرەیە تەئریخی وەفاتی زاتێ
کە کەسێ بوو بە وەفا و بە حقووق و وەتەنی
کاک امین زادە عزیزِ همو کەس کاکە حَمە
رب عَفوی کە بە اِعجازِ ڕسولِ مَدَنی

پەراوێز edit