ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
٨٨. ئەی پیاڵەگێڕی مەجلیسی تۆ تووسی نەوزەری
ئەی پیاڵەگێڕی مەجلیسی تۆ تووسی نەوزەری
کەیخوسرەوی زەمانی و جەمشیدی کیشوەری
تەندووری دڵ بە ئاگری غەم جۆشی سەندووە
بەزمم دەمێکە ساردە لەبەر بێ سەماوەری

پەراوێز edit