ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
٨٧. ئەگەر ئاغا لە دنیا زۆر فەقیر و موستەحەق ڕۆیی
ئەگەر ئاغا لە دنیا زۆر فەقیر و موستەحەق ڕۆیی
بە ئوممێدی زەکاتی عەفو بۆ دەرگاهی حەق ڕۆیی
لە بێخود پرسیان ساڵی وەفاتی، چونکە تیفۆی بوو
وتی: نووسیومە قالەی تۆفێق آغا بێ عەرەق ڕۆیی

پەراوێز edit