ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
٨٤. ئەمجا لە عوود و ڕوود و نەی و مەی شەراب ئەدووم
ئەمجا لە عوود و ڕوود و نەی و مەی شەراب ئەدووم
یەعنی لە غەیری ساقی و موتریب خراپ ئەدووم
لەوساوە عاشقم بە برۆ و ڕوویی دڵبەران
دایم لە مانگی یەکشەوە و ئافتاب ئەدووم

پەراوێز edit