ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
٨٣. سەیید نەسەبێ لە نەسڵی زەهرایی بەتوول
سەیید نەسەبێ لە نەسڵی زەهرایی بەتوول
یەعنی نەتەوەی عەلی فوحوولی ئیبنی فوحوول
بۆ ساڵی ویلادەتی ئەو ئارامی دڵە
بێخود وتی: شیخ محمّد اولادِ رسول

پەراوێز edit