ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
٨٢. سەڕسەڕی مردن کە هات و دای بە با وەک گەردە لوول
سەڕسەڕی مردن کە هات و دای بە با وەک گەردە لوول
خەرمەنی عومری تیجارێکی نەجیب ئەی بُو الفُضُول
بێخودیش ئەم نیوەشیعرەی کردە تەئریخی، وتی:
مَعفُوه حاجی فتاحی قادری حاجی رسول

پەراوێز edit