ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
٨١. بێخود ئەم تەئریخە تۆ داتناوە لەم نیوشیعرەدا
بێخود ئەم تەئریخە تۆ داتناوە لەم نیوشیعرەدا
زەحمەتە سنعاتی وا کەس کردبێتی بێ خیلاف
ساڵی تەولیدی حەسەن بەگزادە سەروەر فەحلی جاف
سال تَولیدِ حسن بگ زادە سرور فحلِ جاف

پەراوێز edit