ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
٨٠. یا ڕەببی بە جاهی جامی ساقیی کەوسەر
یا ڕەببی بە جاهی جامی ساقیی کەوسەر
یا ڕەببی بە تووبای قەد و باڵای دڵبەر
بێخود کە لە دۆزەخی گوناهایە مەدام
بیبەخشە بە چاوە جوانەکەی پێغەمبەر

پەراوێز edit