ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
٧٩. کە ساڵی مەغفیرەتی حاجی ساڵحم پرسی
کە ساڵی مەغفیرەتی حاجی ساڵحم پرسی
لە شاعیرێکی وەکوو بێخودی بەدیعە نیکات
ئەویش موناسیبی ئەو جانفیدایی ساداتە
وتی: شَهیدِ صحیحِ محبّتِ سادات

پەراوێز edit