ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
٨٥. بێخود لە ڕووی نیازەوە ئەی نازەنین ئەڵێ
بێخود لە ڕووی نیازەوە، ئەی نازەنین ئەڵێ:
جارجار بە چاوی لوتف بڕوانە سوورەتم
من بۆیە سەیری تۆ ئەکەم و ڕووم لە کەس نییە
تا تێ بگەی کە تۆی هەدەفی تیری حیرەتم

پەراوێز edit