ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
٧٧. لە ساڵی مەغفیرەتی عارف ئەفەندی ئالی حەسەن
لە ساڵی مەغفیرەتی عارف ئەفەندی ئالی حەسەن
ئەگەر سوئال ئەکەن ئەی بولبولانی باخی لەقا
بەدەم سەباوە برا مردووانە بێخود ئەڵێ:
لە خاکی نزمی فنا گەییە سەطحی بەرزی بەقا

پەراوێز edit