ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
٧٦. گڵی یاقووتە تۆزی عەنبەری سارایە بەرزنجە
گڵی یاقووتە، تۆزی عەنبەری سارایە بەرزنجە
گیای زمڕووتە، بەردی گەوهەری یەکتایە بەرزنجە
لەلای کوێر گەر بینای وەک دۆزەخە، ئەمما لەلای چاوساغ...
وەکوو قەسر و قوسووری جَنَّةُ المَأْوى یە بەرزنجە
مەتافی یادگاری شێری یەزدان و حُسَیْنَیْنە
زیارەتگاهی ئالی حەزرەتی طاها یە بەرزنجە
نەوەک هەر کانیاوی عەینی شەهد و شیر و تەسنیمە
درەختیشی لەلای ئەربابی خۆی «تووبا» یە، بەرزنجە
بڵێ ڕووی تێ نەکەن دەججاڵ و فیرعەونی زەمان، بێخود
کە جەولانگاهی شێخ عیسا و شێخ مووسایە بەرزنجە

پەراوێز edit