ئاڵەکۆک

سەیفولقوزات add_a_photo
ئەی گوڵی گوڵزاری دین، ئەی نەوجەوانانی وەتەن!
ئەی لە هیممەتدا بەقیمەت یەک بە یەک دوڕڕی عەدەن!
ئەی نەوەی باز و شەهێن! بۆ تۆ جەلادەت فیترییە
سەیری ئەتڕافت بکە یەکبارە ڕاوی تۆ دەکەن
حەز دەکەن جێی باب و باپیرتان بزانن کوێ بووە؟
دەرسی تاریختان کە خوێند جوغرافیا دیققەت بکەن
بۆ شاگردانی مەکتەب یا نەوجەوان

پەراوێز edit