ئاڵەکۆک

مەلا حەسەنی جەوهەری add_a_photo
جەوهەری دیوانی جەوهەری
٢. ئەی جەنابی موستەتاب ئەی سەییدی عالی نەسەب
ئەی جەنابی موستەتاب ئەی سەییدی عالی نەسەب
ئەی موریدی قادریی و غەوسی گەیلانی نەسەب
ئەوڕۆ دوو ڕۆژە لە ماڵێ نۆبەتی میهمانمە
فەرموو با دەرچێ لە ماڵم کافرەدێوی لامەزەب
بۆ دەوای ئەم نۆبەتێیە تووتنێکم لێت دەوێ
نەرم و خۆش و زەرد و جوان، تای نەبێت و مونتەخەب
داوای تووتن لە خەلیفە سەیید خدری داشاغڵ

پەراوێز edit