ئاڵەکۆک

جەھانئارا add_a_photo
جەھانئارا شیعرەکانی جەھانئارا
٧. نامەی ژمارە ٦ بۆ هاوسەرەکەی، عەلی ئەکبەر خانی ئەردەڵان، ناسراو بە شرف الملک
میرزام پێوارەن...
جەو ساوە باڵات، جە من پێوارەن
بەو «شا» کە سانع لەیل و نەهارەن
نەهارم بێ تۆ، چوون لەیلی تارەن
سەوگەند بەو ڕەیحان سیای چەم وەردەت
بەو شەرت و ئیقرار چەنی من کەردەت
بەو «باڵای نەمام»، بێ عەیب ئاڵات
سەد لەیلێ ببۆ، وە نەزر باڵات
بە «ئاهی گیان سۆز» من جە سەودای تۆ
بە «خەمباری من، عاجزی» ڕای تۆ
بە « دیدەی پڕ ئەسر» کەنیزت قەسەم
بەو « فەرق کاکۆڵ» عەزیزت قەسەم
بەو « شەهد شیرین کەلام»ت قەسەم
بەو «تەرک قامت ئەندام»ت قەسەم
بەو « زاری و فیغان زگاری»م قەسەم
بەو ڕەوێڵەی سەخت دیاری»م قەسەم
بەو«شان وشەوکەت شیرین»ت قەسەم
بەو«مەیل و دووکان»ڕەنگینت قەسەم
بەو «سەیل ئەسرین، عەین وێم» قەسەم
بەو «گۆل هووناو» شەو نە چەم قەسەم
یە گشت قەسەم بۆ میرزای خاترخۆ
شای بەهرام تەمکین، سڵێمان شکۆ
جەوساوە جەی زەید تەشریفت بەردەن
دڵ غەریق بەحر، زووخاو دەردەن

پەراوێز edit