ئاڵەکۆک

جەھانئارا add_a_photo
جەھانئارا شیعرەکانی جەھانئارا
٨. نامەی ژمارە ٤ بۆ هاوسەرەکەی، عەلی ئەکبەر خانی ئەردەڵان، ناسراو بە شرف الملک
هیجران بار تۆم...
یە چەندێ وەختەن هیجران بار تۆم
دەروون پڕ حەسرەت، گرفتار تۆم
تەن خەستەی زەلیل هەم زامدار تۆم
ڕەنگ زەرد و زایف، پەی دیدار تۆم
لەب وشک و ڕەنجوور، دەردەدار تۆم
وێڵ و هەراسان بەژن و باڵای تۆم
شێت و شەیدای عەشق، کاڵای ئاڵای تۆم
لەیلێ هەی مەجنوون من مەجنوونی تۆم
زڵێخای یۆسف، هەر مەمنوونی تۆم
جە شیرین بەدتەر تەشنەی دین تۆم
پەی تۆ گوڵئەندام، شەیدای مەدهۆشم
پەی تۆ چوون بەهرام، نمەد نە دۆشم
پەی تۆ سەر تا پام زەرد بییەن چوون بەی
ئینتزارەنان، تەشریف باری نەی
ئیرادەم کەردەن قیبلەم ئەر تۆ بەی
کەرۆت پایەنداز نەی و مەی و بەی
ئەروام نەمەنەن ڕۆحم بییەن پەی
مەر تۆ بەو ئەنفاس عیسا، کەریم حەی
سا باوەر تەشریف، دیدەم، گیانم
وە سەرگەردت بۆ ڕۆحی ڕەوانم
قەدەم ڕەنجە کەر، وەبان دیدەم
جاڕووی جای پاتە، موژەی خەمیدەم
باقی وەسەلام، هەی نوور دیدەم
قەزات بە گیانم، هەی بەرگوزیدەم

پەراوێز edit