ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٥. ئازیز مەر ئیمشەو نەشنەفتی سەد تەرز
ئازیز مەر ئیمشەو نەشنەفتی سەد تەرز؟
ناڵەی ناقووسیم جە دڵ مبی بەرز
ها ئێستە ئامان وادەی مەماتم
مەر بادەی مەیلت بدۆ نەجاتم
هەڵای مەسڵەحەت نییەن وەفاتم
نە ئارەزووی وەسڵ پڕ جە شیفاتم
جەستە و گیان و دڵ فیدای وەفاتم
تەشریف بارە پەی قەزای مافاتم
وە تاقی تۆنی مایەی حەیاتم
های ئامان، ئامان وەختی بەراتم
«بدوازەن» نە خاو ڕەقیبان غافڵ
سا مەرامی دڵ من بکەر حاسڵ
فرسەتەن سوبحەن نەشئەی نەسیم بەخش
دڵبەری کەرەم سەهبای سەفا بەخش
جە ناکا ئاما شۆخی پڕ وەفا
نمانا جەمین جامی پڕ سەفا
دیدە دڵەی زار خەستەی پڕ جەفا
موژەش هۆرداوە جە دەوای شیفا
بادەی وەسڵی وێش دا پێم وە کەفاف
لەززەتێ بەردم جە نۆشای مەی ساف
خەلاس بیم نە گێج بەحری مەحروومی
پەوکە ویردمەن فەرد «مەعدوومی»:
«های وە فەرقی دین زامداران تاج دای
شەریعەت مەیلی لەیلێ ڕەواج دای»

پەراوێز edit