ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٤. ئازیز تیفلی دڵ ئیمشەو بێ خاوەن
ئازیز تیفلی دڵ ئیمشەو بێ خاوەن
زاریشەن، ئەسرین دیدەش وە تاوەن
هەر سات وە سەد تەرز جێم بەهانە جۆن
مونتەزیر پەی شیر شیرین مەیل تۆن
ئەر نە قوببەی ساف سینەی وەسڵ تۆ
نۆشا شیر مەیل شیرین بێ شۆ
سا مەر ئەو تیفلە ئەوسا ساکن بۆ
شاد بۆ وە تەمام ڕاحەتی گیرۆ
نە بێشکەی باوەش وەش نومای ڕەنگین
نەسەر دۆشەکەی زانووی پڕ تەزیین
موزەییەن ڕشتەی ڕەحمەت تای دەسراز
وە لایە لایەی ئاواز چون ساز
بلاوانە تیفل دڵەی من دڵبەر
بدەر پەنەش شیر مەیل گیان پەروەر

پەراوێز edit