ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٤٥. فەوحەی توففاحێ
فەوحەی توففاحێ...
مەیۆ نە بینیم فەوحەی توففاحێ
فەوحەی فەرەح بەخش وەگشت ئەرواحێ
حاسڵ جە نەفحەی توڕڕەی ڕەواحێ
نموونەی زەنەخ جەبهە سەباحێ
موئەسسیر میسل قەدیمی ڕاحێ
یەقین وە خدمەت غەزاڵەی موشکین
وەی تەورە پڕ بۆن توففاح شیرین
وەرنە توففاحان من هەرچیم دییەن
وەی تەرزە نەفحەش پڕ ئەسر نییەن
سەد فەوحەش شیفا پەی خەم نەسیبەن
بەڵام هەر لایەق دەستی حەبیبەن!

پەراوێز edit