ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٤٤. غەزاڵەی دەلال دڵان مەلال کەر
غەزاڵەی دەلال دڵان مەلال کەر
تار نەدام کام جەفایی بێ دەر
حەیف نییەن من وەی سەختی حاڵەوە
وەی کزەی دەروون پڕ مەلالەوە
وەی زام ناسۆر ماران گەستەوە
وەی دەرد کاری جێ نەڕەستەوە
وەی جەرگ هوونین پڕ جە ئێشەوە
وەی دڵەی لێوەی وە دەم نێشەوە
وەی کەسرەت سێڵ لێڵ دەیدەوە
وەی باڵای وەبار خەم خەمیدەوە
وەی ئەندام وشک مەینەتانەوە
هیچ نییەم وەتەنگ تیر و تانەوە
دایم گەشتمەن وە هەردانەوە
بەڵ وە هەرد سەخت گشت دەردانەوە
دەردم ڕشتەی هۆش پێم وەردانەوە
ناڵەی دڵ مەیۆ وەی فەردانەوە:
ئای عەشق دڵبەر پەشێو کەردە وێم
وای پیاڵەی ژار خەمان وەردە وێم!
ئای ئارەزووی وەسڵ وە گڵ بەردە وێم
وای غەریق گێج بەحر دردە وێم
ئاخ داخ نوختەی خاڵ شێوە حوور
حەسرەتەن پەرێم تا وە نەفخی سوور
ئای دیای باڵای ئاڵای جیلوەگەر
بی وە بەڵای دڵ تا وە ڕۆی مەحشەر
ئێستە تۆ جاگیر قەڵای بێ باکی
بێ عەلاقەی جەی مەئوای غەمناکی
من ڕا گوم کەردەی سارای هیلاکی
گیرۆدەی ئازار دەور ئەفلاکی
خسووسەن زەننت ئێدەن: جەفایی
قەلبش مائیلەن وە بێ وەفایی
یانێ دڵ وە مەیل غەیرێ مەسروورەن
دیدەش وە دیدەی غەیرێ پڕ نوورەن
بەو باڵای ئاڵات، بەو عەین مەخموور
بەو گۆنای گوڵ ڕەنگ بەو جەبهەی پڕ نوور
بەو خاڵ شیرین بەو توڕڕەی موشکین
بەو گەردەن ساف بلوورسای نوورین
بەو تاق ئەبرۆی جفت و پەیوەستە
بەو موژەی سیهام سەد دڵ پێ خەستە
بەو ڕاز شیرین، ساز وەش ئاواز
بەو ناز نازک نازەنین نیاز
جەو ساوە بادەی عەشق تۆم وەردەن
سیوای تۆ خەیاڵ کەسێم نەکەردەن
شەرت بۆ نەک چوون شەرت، گوڵ چەنی بوڵبوڵ
بەڵ شەرت بوڵبوڵ چەنی پڕەی گوڵ
هەنی تا حەیات بشۆ وە فەنا
نەیل سیوای تۆم نەبۆ تەمەننا

پەراوێز edit