ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٤٦. لووای نەو وەهار شادی هامفەردان
لووای نەو وەهار شادی هامفەردان
گەرمی هەردەی دڵ گرۆی هامدەردان
بێ بەزمی فەزای سارا و سەرهەردان
چێشەن نەی دەمدا پەرێمان سەردان؟
سا دەی واچدێ پێم هانا هەی مەردان
دەخیلەن ئانا جە حەسرەت مەردان
جە شوومی چارەی هەناسە سەردان
نەک چون جەفایی وێڵ و سەرگەردان
یەقینەن سەرخێڵ کەردەن بە گەردان
ڕشتەکەی مەیلش جە دەس دڵ وەردان
کۆچی خەیرش کەرد جە لامان لواش
شێونا نەزمی بەزم قەدیمی مەئواش
ئەڵبەت جە ناڵەی دڵان بێزارەن
نەی سەر وەختەدا وەی تەورە تارەن
یا وە قەسد سەید هەزاران تەر
غەزاڵە کەردەن عەزم ئەی سەفەر
وەرنە دووی دەروون گرۆی ئەوگاران
گەرمی هەوای دڵ جەرگەی خەمباران
سمووم نەفەس جگەر پڕ خاران
پڕ کەرد یەکسەر سارا و کۆساران
چ وادەی هەوای سەفا کەردەنەن؟
کەی وەخت تەشریف وە سەیر بەردەنەن؟

پەراوێز edit