ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٤٠. شیشەی دڵ جە مەی عەشق شاهید کەیل
شیشەی دڵ جە مەی عەشقی شاهید کەیل
هامسایەی سەودای قەیسی لێوەی لەیل
یارەکەی یاران پەی یاریت موشتاق
دۆس با وسووڵ جە بەینی عوششاق
جەوران دەوران گەردوونەکەی دوون
تەفرەقەی فیرقەی یارانی مەحزوون
حاسڵ کەرد، گرد بەزم بەرد ئەو سای عەدەم
هەر یەک موبتەلا کەرد وە سەد ستەم
من وەردا ئەو گێج دەریای مەهجووری
تۆ ئەو پێچی سەخت ڕای سارای دووری
درەختی دڵەی تۆ وە بەرقی فەسڵ
پارە پارەی من مەحرووم کەرد جە وەسڵ
نۆشا وە من زەهر فیراقی ئەبەد
پۆشا وە باڵای تۆ بەڵای بێ حەد
من وست ئەو تەلیسم سەر وە فەنا دەر
مەنعەن خەلاسیم تا یوم المحشر
تۆ وەردا ئەو تۆی ڕای هات و نەهات
مەحاڵەن پەرێت ڕیجعەت و نەجات
شەو و ڕۆ جە تاو ئێش ئەی دەردە
ویرد زووانم بیەن وەی فەردە:
ئای جە مەکر و کەید چەرخ سەرنگوون
تەفرەقەی یاران چۆن بەرد ئەو دەروون؟
نامە بۆ شەهید

پەراوێز edit