ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٣٨. شۆخێ دڵبەرێ جە سایە سڵێ
شۆخێ، دڵبەرێ، جە سایە سڵێ
نەتۆی گوڵشەن حوسنش نەو گوڵێ
جە بۆی خووی کۆڵمش عەترش حاسڵێ
شیفای ئێش دڵ هەر دەرد موشکوڵێ
کەرەم کەرد وە دەس مۆبەت کامڵێ
تەوفیق پڕ سۆز، شۆڕش بوڵبوڵێ
فەرما پیش: بیرش پەی خەستە دڵێ
پەی دەوای دڵێ دەروون پڕ چڵێ
ئاوەردش پەرێم نەکەرد تامڵێ
واسڵ بۆ وە کام شیرین واسڵێ
بێدار کەرد دەماخ وە خەم غافڵێ
پەیدا بی پەی دڵ عەجەب غوڵغوڵێ
جەفایی فیدای وەفای عاقڵێ
شاهێ، شاهیدێ، خەم پێ باتڵێ

پەراوێز edit