ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٣٦. شاهیدم شاهم شیرین تەدارەک
شاهیدم، شاهم، شیرین تەدارەک!
ڕۆحم، فتووحم، مەنزڵ موبارەک!
نە سایەی فێنک کەپرگەی تازەت
وەش شنۆی وەش تەرز وە بێ ئەندازەت
شەبیهی سایەی ڕۆح ئەفزای بەهەشت
حوور ئاسا تێشدا نەونەمامی دەشت
بنیشە دڵشاد ڕاحەت و وەش کەیف
پەی دەفعی سەمووم گەرمی هەوای سەیف
من مەنزڵ حوجرەی گەرمی پڕ ئەسەف
دیدەم پەی دینت شیەن وە تەلەف
شنۆی بۆی مەیلت قەمیس سای یووسف
با بەی پەرێ دەفع عەما و تەئەسسف

پەراوێز edit