ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٣٥. سەر حەڵقەی فیرقەی مەعشووقان یەکسەر
سەر حەڵقەی فیرقەی مەعشووقان یەکسەر
تەجدید کەردەی شەرع «شاهید»ی ئەنوەر
ئەر سەد وە خیلاف شەرعی مەنسووبم
وە ئەهل خەتا و تەقسیر مەحسووبم
لایەق پەی دۆزەخ بێ مەیلی یارم
تا سزا پەی وەسڵ دار القرارم
بەڵام پەرێ من کێ جای ئومێدەن
سیوای تۆ وسووڵ بزورگی ئێدەن؟
ئیحسان کەرەم چەنی بەد ڕەفتار
کەرۆ نە هەر پەی پاکان کەرەمدار
فامح ما تشا من خطیئاتی
چون ساحیب لەرح مەحو و ئیسباتی
سابتەن تێشدا عیلم دڵداری
یەکسەر چی بیەن هەن مەبۆ جاری
نیقاب نە جەماڵ مەرحەمەت لابەر
پەی حوزوور وێت ئیمای ئامام کەر
جامێ جە مەی وەسڵ بدەر وەی حەیران
مەخسەڵ دەرۆ گەرد دەردان هیجران
هەنی سەرتاپام ئەر بۆ بۆوە هوون
وە تیر بەڵای گەردوونەکەی دوون
شەرت بۆ شەرت و عەهد لای خەم نەسیبان
پەرێ داخ دڵ زومڕەی ڕەقیبان
عەشق شێوەی تۆ نەشۆ ئەو بیروون
تا ئاخر نەفەس نە تۆ تۆی دەروون

پەراوێز edit