ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٣٤. سیروان سەرعی سەودای نیگاران
سیروانی سەرعی، سەودای نیگاران!
دێوانەی دەردین دیدە خەمباران!
لێوەی دەروون لێڵ، وێڵی نازاران!
شارەزای شاڕای عەشقی دڵداران!
گوزەرگای گرۆی ئاهوو ڕەفتاران!
شەیدای غەمگوسار کریشمەداران
ئاهووی سەر دەلیل سپی تەتاران
ها کەردەن هەوای سەیر کۆساران
ڕاسەن شۆر عەشق یار جیلوەدار
جە دەستت وەردان ڕشتەی ئیختیار
بەڵام جە تەقدیر باریی کەرەمدار
بیت وە گوزەرگای شۆخان نازار
ڕجام هەن جە لات لادێ تامڵ کەر
تا گوزەر کەرۆ غەزاڵەی دڵبەر
نازک ئەندامیش چون جە حەد ڕەدەن
مەعلوومەن جە لات تەسدیعش بەدەن

پەراوێز edit