ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٣٠. زەدەی چووبی جەور دەوران گەردوون
زەدەی چووبی جەور دەورانی گەردوون!
مەسائب نەسیب، خەم جە حەد بیروون!
جەفا کێشی ئێش، عەشقی شەم ڕۆخسار!
ئەلەم وەردەی زەخم سەهمی سەهمدار!
جە مەئوای دڵبەر وێڵ و دەربەدەر!
شێری گەردن کەچ پەی قەزا و قەدەر!
نە ڕای عەشقدا ڕسوای عام و خاس!
سەودا بێ سامان «شەهید» وە ڕاس!
دانائی تەنیای بێ هەمتای جەلیل
کافیەن پەی سیدق عەرزەی ئەی عەلیل
گیان تۆم جە گیان وێم موقەددەمەن
هەر چێو بواچوون جە دۆسیت کەمەن
جە ئازارت دەرد وێم جە ویر شیەن
حەسرەتم پەرێت سامانش نیەن
مەوتم جەی حەیات وەشتەرەن جە لا
وەی تەورە هامفەرد بیەن موبتەلا
جە ناڵەم نفوور ڕۆ وەحشی مەغموور
جە زاریم بێزار شەو ئەهل مەعموور
ڕەفێقان پەرێت گردین خاتر ڕێش
دۆستان جە دووریت یەکسەر حەسرەتکێش
خسووسەن مەحبووب شۆخ شێوە شەم
نەک وێنەی ئاهووی سەر دەلیل ڕەم
جەفایی چەنی فیرقەی دڵبەران
هەر یەک وە تەرزێ غەم پەرێت وەران
ئاد ماچۆ: ئای پەی مەجنوون ڕەختەکەم!
سەد حەسرەت پەرێ فەرهاد بەختەکەم!
ئێد ماچۆ: پەرێ جگەر گۆشەم داد!
پەی فەرزەندەکەی فەرزانەم فەریاد
ئاه سینەی من چەنی گرد نەفەس
بەر مەیۆ پەرێت «شەهید»ی بێ کەس
چەمەری هیجران چەتر فەرقمەن
دەریای بێ پەی غەم مەئوای غەرقمەن
دائیم ویردمەن دوو فەردەکەی تۆ
دوو فەرد مەدلوول بێ گەردەکەی تۆ:
«هانا هەی ئەجەل یە کار کەردەن»
«هەرچی هەن گۆنای منت وە گەردەن»
«ئەر نەی نەی سەروەخت خەمان ئەرزانی»
«نیم ئەروای سەر سەخت جە من بسانی»
نامەی جەفایی بۆ شەهید

پەراوێز edit