ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٣١. ساقی فەقری من چەنی غینای تۆ
ساقی فەقری من چەنی غینای تۆ
کەی ڕەوای حەقەن؟ گیانم فیدات بۆ!
مەر نەبێ جە بەین عەهد و پەیمانێ؟
پەیمان شکاوای نەدات پەیمانێ
پەرێ عاشقان فرێن پەیمانە
جە لوتف تۆوە بەڵام پەیمانە
سا با بێ نە بەین جە نەو پەیمانە
چون فەنای حەیات پەی نە پەیمانە
پەری پەیکەر پاک پەی و پەیمانە
پەیمانە پێمان بدەر پەیمانە
جیلوەی جەمینت پەنەم بنمانە
ئارەزووی ئەغیار وەنەم بسانە

پەراوێز edit