ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
١١. تا سوڵتان حۆسن تۆ نە جەلال بۆ
تا سوڵتان حۆسن تۆ نە جەلال بۆ
مشێو چەند چون من بەندەی مەلال بۆ
تا موژە و ئەبرۆی تۆ سەهم و قەوس بۆ
مشیۆ هەزارێ یاگەش فیردەوس بۆ
تا نیم نیگای عەین مەستت عەیانەن
مەعلوولی هەزار عاشق بەیانەن
تا گۆنات چون گوڵ پڕ نەزاکەت بۆ
مشیۆ چەند چون من بوڵبوڵ حاڵەت بۆ
تا دەسەی گیسووی تۆ عەنبەرین بۆ
تیپ پەرچەمت سەرجەم موشکین بۆ
هەر کەسێ بەیۆ نە بینیش ئەو بۆ
مەحاڵەن وە بۆی وەبا دەردین بۆ
تا ئەو لەعلی ئاڵ یاقووت ڕەنگی تۆ
بوینۆ هەر کەس دڵش پڕ هوون بۆ
تا بلوور ساف بێ گەرد گەردەن
تۆ پڕ شەفاف بۆ پەی جیلوە کەردەن
مشیۆ چەند چون من گەردنش کەچ بۆ
پەی ئیتاعەی عیشق حوسنی سیمای تۆ
تا قەتارەی خاڵ وەنەوشەی وەش تەرز
تۆ نەشئە بەخشۆ نەو گەردن بەرز
تۆی جگەر جەرگەی دەروون پڕ خاران
پڕ داخەن پەرێت شای جیلوە داران
تا سەفحەی سینەت ساحیب سەفا بۆ
مشیۆ سینەمان پڕ نە جەفا بۆ
تا حوققەی سەدرت تازە جەلا بۆ
مشیۆ حوققەی قەڵب من پڕ بەڵا بۆ
تا باڵای ئاڵات بێ خەم بنمانی
چارەش هەر خەمەن سەرو بوستانی
پەی قەد و قامەت شۆڕش ئەنگێزت
پەی توڕڕەی شەوڕەنگ بۆی ناف ئامێزت
پەی دیدەی دیدەی ئاهووان بێزت
پەی بادەی خەمبەر بەزم دڵخێزت
چەند هەزار چون من خەمیدەی خەمەن
چەن کەس وێنەی من دەروون پڕ تەمەن

پەراوێز edit