ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
١٠. بوڵبوڵی عاشق عیشوەی گوڵ ڕوخسار
بوڵبوڵی عاشق! عیشوەی گوڵ ڕوخسار!
تەزەروی شەیدای سەروی باڵای یار!
زامی دڵ بێ حەد، ئەسر چەم جارێ
ئاهی سەحەر کێش دەردی دڵدارێ
شیرین سەییادان ساحیب قەوس و تیر
چەند چون ئێمەشان کەردەن وە نەخچیر
کەس جە دامشان خەلاسیش نییەن
مورغی دڵ پەی دان گوناشان چییەن؟
عەهدی من و تۆ و عیشق و دڵداری
تەقدیری ئەزەڵ کەردەنش جاری
تەوبیخ و تانەی ئێمە بێ سوودەن
گۆش مەدەر وە کەس! ڕەقیب حەسوودەن
نامە بۆ مەفتوون

پەراوێز edit