ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی چوار میسراع
٥٠. باسی کوڵمی تۆ بنووسێ چۆن قەڵەم گوڵ ناگرێ
باسی کوڵمی تۆ بنووسێ چۆن قەڵەم گوڵ ناگرێ
یا بکا یادی دەمت غونچە وەکوو چڵ ناگرێ
چۆن بەسەر نێرگس نەگیرێ ناوی چاوت بێتە ناو
وەک وەنەوشە بۆ مل و خاڵت بە کەچ مل ناگرێ

پەراوێز edit