ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی چوار میسراع
٤٩. ماهی ڕەمەزان هاتنی ئەووەڵ بە شەوم دی
ماهی ڕەمەزان هاتنی ئەووەڵ بە شەوم دی
تا ڕۆیی لەبەر مەستی وەهامزانی خەوم دی
بۆ مانگ ئەگەڕان خەڵقی منیش ئەبرۆیی یارم
دی و چووم وتم قازی بە حەق ماهی نەوم دی

پەراوێز edit