ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی غەزەل
٢٤. ناڵینە ئێسکی من حەقی ئێوە هەتا ڕزین
ناڵینە ئێسکی من حەقی ئێوە هەتا ڕزین
وەک نەی خودا خودا لە حەشردا جودا جودا
ئەی دڵ خەریکی زات و سیفاتی دەبێ ببی
نامەرد نەکەی خرۆش و نیدا یا سەدا سەدا
تۆ هەر خەریکی سەجدە بە، ئەی ڕۆحە پاکەکەم
نابی بوەستی تا لەحەشرەدا نەدا نیدا
عەرزی بکەن مەعاسی مەحزم من و ئەویش
ئەڵتافی مەحزە دیارە چ حوکمێ بدا بدا
پارچەی سێیەم

پەراوێز edit