ئاڵەکۆک

زێوەر add_a_photo
زێوەر دیوانی زێوەر
٦٩. تکاندی ئابڕووی چەمەن بە ڕوویی ئابدارەوە
تکاندی ئابڕووی چەمەن بە ڕوویی ئابدارەوە
شکاندی نرخی نەستەرەن بە زولفی موشکبارەوە
چمە لە مەی لە نەی لە جام، ئەگەر بە لەنجە بێتە لام
بە ڕوویی تابدارەوە، بە چاوی پڕخومارەوە
عەرەق نییە لە عالەما، کە لابەرێ لە دڵ غەما
جگە لە قەترەئارەقێ لە ڕووت کە دێتە خوارەوە
نیشاتی من جەماڵی تۆ، بەراتی من ویساڵی تۆ
خەیاڵی من لە خاڵی تۆ بە عیشوە لێم مەشارەوە
عەزیزەکەی حەبیبی من، نیگارەکەی تەبیبی من
کە شەق بەرێ ڕەقیبی من، وەرە بە سەد ویقارەوە
فیدایی خەدد و قەددی تۆ چەمەن بە فەوجی گوڵیەوە
بە بولبول و بە چڵیەوە، بە قومری و هوزارەوە
فەرەنگڕووی زەنگموو، عەجەمسیاق و ڕووسخوو
ئەناسرێ کە کوردە زوو بە پێچی لار و خوارەوە
نیساری زولفی عەنبەری هەموو وڵاتی گوڵعومەر
بە عەرد و بەرد و دارەوە، بە ئاوی سەرچنارەوە
ئەمن گەیاندمە ئەنوەری فنوونی شیعر و شاعیری
ئەتۆ گەیانتە سامیری بە چاوی سیحرکارەوە

پەراوێز edit